GENÇ GİRİŞİMCİ DESTEKLERİ

Genç Girişimci Nelerden Faydalanabilir?

Vergisel Destek

Genç girişimcilik kapsamında bir şahıs işletmesi kurduğunuzda 

veya serbest meslek erbabı olarak vergi mükellefiyetiniz açıldığında 

3 takvim yılı süre ile her yıl belli bir tutara kadar düzenlendiğiniz faturaların gelir vergisi tutarını ödemiyorsunuz. 

Bu tutar 2024 yılı için 230.000 TL.dir. Bu sayede 40.500 TL gelir vergisi ödemek zorunda kalmıyorsunuz.


Bağkur Desteği

Genç girişimcilik kapsamında bir şahıs işletmesi kurduğunuzda veya 

serbest meslek erbabı olarak vergi mükellefiyetiniz açıldığında 

12 ay boyunca bağkur primi ödemenize gerek bulunmuyor.

Ödenmeyecek bağkur primi ise yıllık 70.808,28 TL


Toplamda genç girişimci olmak 2024 yılında size 111.308,28 TL tasarruf ettiriyor.