TÜBİTAK AR-GE PROGRAMLARI

TÜBİTAK'da Ar-Ge destekleri 1501 Sanayi Ar-Ge ve 1507 Kobi Başlangıç Ar-Ge programları kapsamında desteklenmektedir. 

1501 Sanayi Ar-Ge programında destek limitsiz olup, 1507 Kobi Başlangıç Ar-Ge'de üst limit 2.400.000 TL. 'dir.


2024 yılı 1. çağrı taslak program tarihleri Tübitak tarafından yayınlanmıştır. 

Çağrı detayları henüz belli olmayıp kısa sürede TÜBİTAK tarafından yayınlanacaktır. 


1501 SANAYİ AR-GE PROGRAMI

2024-1 Taslak Çağrı Takvimi:

Çağrı Açılış Tarihi

02.01.2024

Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi

13.03.2024


Çağrı Kapanış Tarihi

15.03.2024

 

1507 KOBİ BAŞLANGIÇ AR-GE PROGRAMI

2023-2 Taslak Çağrı Takvimi: 

Çağrı Açılış Tarihi

02.01.2024

Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi

06.03.2024


Çağrı Kapanış Tarihi

08.03.2024


Bu programlar çağrı bazlı olup mevcut durumda var olan çağrılar hakkında detaylı bilgiler için bizle iletişime geçebilirsiniz. 

1501 SANAYİ ve 1507 KOBİ BAŞLANGIÇ AR-GE PROGRAMI

Amaç: Firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve 

bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. 


Kimler Başvurabilir: Sektör ve büyüklüğe bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, 

Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir. 


Desteklenen Faaliyetler: Yeni ürün üretimi, Mevcut ürünün geliştirilmesi-iyileştirilmesi, 

Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, Maliyet düşürücü yeni tekniklerin geliştirilmesi, 

Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülecek Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir

Destek Oranı: Büyük kuruluşların desteklenen projelerindeki harcamalarının %60’ı, 

KOBİ ölçeğindeki kuruluşların harcamalarının ise %75’i TUBİTAK tarafından geri ödenir. 

1501 Programındabütçe sınırı bulunmamaktadır. (1507'de üst limit 2.400.000 TL.'dir)


Destek Süresi: Proje süresi en fazla 36 aydır


Destek Kalemleri: Personel giderleri, Seyahat giderleri, Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, 

Malzeme ve sarf giderleri , Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderlerine destek verilir.