Geliştireceğiniz veya geliştirmekte olduğunuz dünyada geçerli AR-GE tanımlarına uygun ürünlerinizin 

prototipini ortaya çıkartmaya yönelik destekler TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.

ÖNEMLİ

KOSGEB, 16.04.2024 tarihi itibariyle Ar-Ge & İnovasyon ve Ür-Ge Programlarını kapatmıştır. 

Yeni başvuru alınmayacak olup, mevcut başvurular için süreçler aynen devam edecektir.


KOSGEB Ar-GE & İnovasyon ve ÜR-GE Programları kapsamında numune/prototip meydana getirmeye yönelik 

makine, teçhizat, personel, yazılım, danışmanlık, eğitim ve tanıtım giderleriniz desteklenmektedir.

AR-GE' ye söz konusu olabilecek ürünleriniz 

TÜBİTAK 1501 Sanayi AR-GE ve 1507 KOBİ Başlangıç AR-GE programları ile desteklenmektedir. 

TÜBİTAK programları çağrı bazlıdır.