2023_–_02_Sanayide_Temiz_ve_Döngüsel_Ekonomi_Proje_Teklif_Çağrısı

Bu çağrı ile; yeşil teknolojileri benimseme, karbonsuzlaştırma, kaynak verimliliğini artırma, atık üretimini azaltma, suyun korunması ve sürdürülebilir üretim yöntemlerini uygulamaya yönelik projeler önceliklendirilecektir. 

Proje Başvuru Tarihleri:  08 Aralık 2023 – 30 Kasım 2024

Proje Süresi: En az 8 ay ve en fazla 12 aydır.

Destek Üst Limiti: 4.000.000 TL (Geri Ödemeli)

BAŞVURU ŞARTLARI

NACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir:


1. İmalat Sektörünün Tümü (Kısım C)


2. Motorlu Taşıt ve Motosikletlerin Onarımı (Kısım G)

45 - Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı

46 - Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç),

47 - Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç),


3. Bilgi ve iletişim (Kısım J)

60 - Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri,

61 - Telekomünikasyon

62 - Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler,

63 - Bilgi hizmet faaliyetleri


4. Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (Kısım M)

70 - İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri,

71 - Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri,

72 - Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri,

73 - Reklamcılık ve piyasa araştırması,

74 - Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler,


5. Diğer hizmet faaliyetleri (Kısım S)

95 - Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı, 

96 - Diğer hizmet faaliyetleri.


DİĞER BAŞVURU ŞARTLARI

1. Başvuru yapacak tüm işletmelerin proje teklif çağrısı ilan tarihi itibariyle en az 2 yıl önce kurulmuş olması gerekmektedir.

2. İşletme, Findeks kredi notu endeksine göre “orta riskli”, “az riskli”, “iyi” veya “çok iyi” gruplandırmalarından birinde yer almalıdır.

3. İşletmenin onaylı son mali yıl verilerinde yer alan mali bilanço veya net satış hasılatı proje toplam bütçesinden büyük olmalıdır.

4. Başvuracak tüm işletmelerin onaylı son mali yılda bilanço esasına göre defter tutması esastır.

5. Proje toplam bütçesi en az 1.000.000 TL olmalıdır.

İşletmenizin program şartlarına uygunluğu ve ihtiyaçlarınızın doğru kanallar ile desteklenmesini sağlamak adına lütfen bizimle iletişime geçiniz. 

Uygun Proje Konuları: 

✓ Enerji verimliliği;

✓ Su verimliliği;

✓ Hammadde verimliliği;

✓ Sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü;

✓ Endüstriyel simbiyoz;

✓ Döngüsel ekonomi

Yukarıdaki proje konularına bağlantılı olarak proje sonunda şu sonuçlardan ilgili olana ulaşılması istenmektedir;


İşletmemizde her bir birim üretilen mal/hizmet için tüketilen elektrik miktarı proje başlangıç tarihine göre en az %10 oranında azalmış olacaktır.

İşletmemizde her bir birim üretilen mal/hizmet için tüketilen su miktarı proje başlangıç tarihine göre en az %10 oranında azalmış olacaktır. 


İşletmemizde her bir birim üretilen mal/hizmet için ortaya çıkan ve geri dönüştürülemeyen atık miktarı proje başlangıç tarihine göre en az %10 oranında azalmış olacaktır.


Desteklenecek Proje Giderleri: 

Personel Giderleri: Her bir personel için aylık üst limiti brüt asgari ücretin 2 katı 500.000 TL'ye kadar en fazla 2 yeni personel.

Makine, Teçhizat Giderleri: Destek kapsamında satın alınacak makine, teçhizatın yeni olması şartı aranır. Teçhizata; bilişim donanımı, harcanarak tükenmeyen donanımsal malzemeler de (motor, elektronik bileşenler, kasa vb.) dahildir. 3.500.000 TL'yi aşmayacak şekilde.

Yazılım Giderleri: Yazılım Lisans veya Buluttan Kullanım Giderleri ve Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri. 500.0000 TL’ye kadar geri ödemeli

Hizmet Alım Giderleri: Eğitim giderleri,  Test ve analiz giderleri,  Belgelendirme giderleri, Danışmanlık giderleri. 500.0000 TL’ye kadar geri ödemeli