1831 - Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programı - Niyet Beyanı: 

Bu çağrı KOBİ’lerin yeşil dönüşüme uyum kapsamında gereklilikleri karşılamak üzere alacağı teknik yardım hizmetlerini kapsamaktadır.  

Yeşil teknolojiler konusunda güncel teknolojiler için firmaların teknoloji danışmanlığı, kapasite ya da durum analizi, mevcut problemlerina tespiti ve çözüm yaklaşımları ve yol haritası oluşturma gibi konularda TÜBİTAK tarafından akredite edilmiş uzman kuruluşlardan alacakları hizmetin %90’ı hibe destek olarak TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. 

Destek süresi 6 ay olup, proje bütçesi üst limiti 210.000 TL’dir. TÜBİTAK, KOBİ’lere yönelik bu hizmetin Çözüm Ortakları aracılığı ile verilmesini sağlayacaktır.  

Program ile ilgili sayfa;