TİCARET BAKANLIĞI KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ (KTZ) DESTEK PROGRAMI

KTZ Yetkinlik Projelerinde, 

uzay, havacılık, elektrik, elektronik, makine, otomotiv,

maden ve metaller ile kimya sektörlerinde


 faaliyet gösteren üretici firmalarımızın,


küresel ölçekteki yabancı firmaların tedarik zincirlerinde yer alabilmeleri için üretmeleri

gereken numune/prototiplerin üretiminde ihtiyaç duydukları


"ürün geliştirme (prototip/numune),test, analiz,

doğrulama, kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek"


makine, ekipman ve donanım, yazılım, eğitim, danışmanlık, sertifikasyon, test-analiz, ürün doğrulama alımları destek kapsamındadır.


Proje süresi 2 yıldır.


KTZ projeleri, seri üretim ya da kapasite artırımı için

yatırım desteği niteliğinde değildir. 

- Mal satmak üzere olduğunuz küresel bir firmanın (*) sizden istediği ürün standardı; 

      yeni makine almanı, yeni yazılımlar kurmanı,ü rünlerinin kalitesini gösteren belgeler almanı 

gerektiriyor ise;

 

Ticaret Bakanlığı bu masraflarınızın %50’sini, 

41.943.847 TL'ye kadar karşılamaktadır.


(*) Küresel firmanın küreselliğinin sorgulanmasında Forbes, Fortune gibi 

uluslararası firma sınıflandırmalarındaki ya da uluslararası sektör raporlarında yer alması beklenebilir.  

PROGRAM ŞARTLARI

Küresel firmaya tedarik edilecek ürününüz ara malıysa, 


    Örneğin, küresel bir beyaz eşya firmasına buzdolabı değil, rezistans; 

    küresel bir otomotiv firmasına araba değil, araba farı satacaksanız...


- Satışı Türkiye’den yurt dışına yapacaksanız,


    İster daha önce çalışmadığınız küresel bir firmanın tedarikçisi olun, 

    ister halihazırda çalıştığınız küresel bir firmanıza yeni ürün tedarik edin, 


Bu koşullarda bir defaya mahsus olmak üzere bu destekten yararlanabilirsiniz... 


Sadece bu firmanın küreselliğinden emin olunması gerekmektedir.


- Bakanlık Uzmanları bunu değerlendirirken bazı kriterleri dikkate almaktadır;


   Küresel firma birden fazla coğrafyada faaliyet gösterebilir

   Uluslararası kabul gören listelerde yer alabilir

   Sektöründe en çok tanınan firmalardan biri olabilir.  


Kimler Küresel Firmadır

Küresel Tedarik Zinciri Desteği kapsamında katılınması planlanan tedarik zincirinin ait olduğu firmayı küresel yapan kriterler;

1. Firmanın birden fazla coğrafyada faaliyet gösteriyor olması

2. Uluslararası kabul gören firmalar listesinde yer alıyor olması

3. Sektöründe en çok tanınan firmalardan biri olması


Destek Kalemleri ve Üst Tutar Limitleri

Makine, ekipman, donanım, Yazılım - %50 Destek Oranı 

Eğitim, Danışmanlık - %50 Destek Oranı 

Sertifikasyon, Test & Analiz, Ürün Doğrulama - %50 Destek Oranı 

Şirket Başına 41.943.848 TL'ye kadar.Yurt Dışı Depo Kirası ve Depolama Hizmetleri - %50 Destek Oranı

Yıllık en fazla 11.183.893 TL'ye kadar.

Küresel firmanın, ürününüzün ve ürün geliştirme çalışmalarınızın uygunluğu, 

bu destek programı kapsamında destek alabileceğiniz giderlerinizin belirlenmesi için 

bizimle irtibata geçebilirsiniz.