KOSGEB TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI

Başvuru Şartları

Son 5 yılda başarılı Ar-Ge projesine (Kosgeb/Tübitak) 

veya

Patent belgesi, 

 Doktora çalışması

Teknolojik ürün (TÜR) deneyim belgesi, 

Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri,

TEKMER’lerde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerine sahip iseniz

veya 

KOSGEB'in yayınladığı Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün Listesinde 

ürününüzün GTİP kodu yer alıyorsa 

ve

 ürününüz orta-yüksek / yüksek teknoloji seviyesinde  ise 

başvuru yapılabilmektedir. Listeler aşağıdadır;

Son 5 yılda başarılı Ar-Ge projesine sahip ürünün teknoloji seviyesi 

düşük veya orta-düşük ise destek üst limiti 2.000.000 TL

orta-yüksek veya yüksek teknoloji seviyesinde ise destek limiti 10.000.000 TL.'dir. 

BİLGİ: Mayıs 2023 itibariyle programın üst limit bütçesi 6 milyon TL'den 10 milyon TL'ye yükseltilmiştir.

Destek Tutarı ve Oranı

Destek oranı %60 olarak uygulanmaktadır. 

Proje bütçesinin %60'ının üzerinden %70 geri ödemesiz, %30 geri ödemeli destek sağlanmaktadır. 

Örnek Proje Bütçesi ve Destek Tutarı

Orta-Yüksek teknoloji sınıfında değerlendirilen bir ürünün seri imalat şartlarında üretimi için üst limitten örnek vermek gerekir ise;

Örnek Proje Bütçesi Toplamı: 10.000.000 TL 

Desteğe Esas Tutar (%60): 6.000.000 TL  

Geri Ödemeli Destek Tutarı (%70): 4.200.000 TL 

Geri Ödemesiz Destek Tutarı (%30): 1.800.000 TL

 destek alınabilecektir. 

Destek Kalemleri

Makine-Teçhizat: 

Söz konusu ürünün seri imalatına yönelik makine ve teçhizatlar 

geri ödemeli ve geri ödemesiz şekilde desteklenmektedir. 

Yazılım: 

Söz konusu ürünün seri imalatına yönelik yazılımlar 

(Örneğin ERP, MRP, Solidworks vs.)

 geri ödemeli ve geri ödemesiz şekilde desteklenmektedir. 

Personel: 

Ürün üretime yönelik en az lise mezunu personeller 

geri ödemesiz olarak %100 oranında desteklenmektedir. 

Teknoyatırım programına uygunluğunuzu test edebilmemiz için 

lütfen aşağıdaki formu doldurunuz;