1833 - SAYEM Yeşil Dönüşüm Çağrısı 

Son Başvuru Tarihi: 31.01.2024

PROGRAM KAPALIDIR !

08.12.2023 : Çağrı Açılış Tarihi

31.01.2024 : Çağrı Kapanış Tarihi

08.12.2023 : Proje Öneri Başvuru Tarihi


Süre: 36 ay 

Bütçe: 300.000.000 TL/platform 

KOBİ ölçekli kuruluş: 15 milyon TL 

Büyük ölçekli kuruluş: 60 milyon TL 

Kurumlar: 10 milyon TL 

Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında SAYEM konsorsiyum başvurularının alınacağı SAYEM Yeşil Dönüşüm çağrısında destek süresi en fazla 36 ay, konsorsiyum bütçesi en fazla 300.000.000 TL olarak uygulanacaktır. 

Bu çağrı kapsamında, özel sektör, üniversite ve kamu iş birliğiyle yenilik platformları oluşturularak, ülkemizin yeşil büyümesine katkı sağlayacak katma değeri yüksek ürün veya ürün grubu geliştirilmesi için bir teknoloji ekosistemi olan Sanayiye Yönelik Ar-Ge ve Yenilik Ağları desteklenecektir. 

Konsorsiyumların merkezde yönetim tecrübesine sahip Büyük veya Orta Ölçekli bir yürütücü kuruluş* ile en az bir Ar-Ge/Tasarım Merkezi, bir KOBİ ve bir kurumdan (üniversiteler, araştırma merkez ve enstitüleri, araştırma altyapıları) oluşması gerekmektedir. 

Geliştirilmesi hedeflenen ürün ya da ürün grubuna katkı sağlayacak çeşitli kurum ve kuruluşların da konsorsiyumda yer almasıyla, birlikte geliştirme odaklı geniş platform yapıları oluşturulması beklenmektedir. 

Sunulacak program için yapılacak Ar-Ge çalışmaları THS 5-9 aralığında olmalıdır. 

Platformda yer alacak olan özel sektör kuruluşları hibe ve geri ödemeli olarak, üniversiteler ve araştırma kurumları %100 hibe olarak destek alabileceklerdir. Platformda yer alacak kuruluşlar için bütçe üst limiti KOBİ’ler için 15 milyon TL, büyük ölçekli kuruluşlar için 60 milyon TL, üniversiteler ve araştırma kurumları için 10 milyon TL’dir.  

ÇAĞRI KAPSAMI: Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamındaki Ar-Ge ve Yenilik Konuları  ile uyumlu olan projeler çağrı kapsamındadır. Kapsama ulaşmak için tıklayınız. 


*Yürütücü Kuruluş (ÜPYK) Olma Koşulları 

Yürütücü Kuruluşun büyük ölçekli kuruluş veya orta ölçekli kuruluş olması gerekmektedir. Aynı zamanda ÜPYK’nın aşağıdaki niteliklerden mutlaka birini sağlaması beklenmektedir:

• Ar-Ge Merkezi Belgesi olması ve en az 2 TÜBİTAK projesini başarıyla tamamlamış olması 

• Teknopark şirketi olması ve en az 2 TÜBİTAK projesini başarıyla tamamlamış olması 

• Uluslararası ortaklı en az 1 projede görev almış olması ve en az 2 TÜBİTAK projesi başarıyla tamamlamış olması

 • 3 TÜBİTAK projesini başarıyla tamamlamış olması 

• 2020, 2021 veya 2022 yılından herhangi birindeki Ar-Ge harcamasının 15 milyon TL ve üzerinde olması 


Ürünleştirme Yol Haritası Yönetim Projesi kapsamında desteklenebilecek gider kalemleri 

Ürünleştirme Projeleri kapsamında desteklenebilecek gider kalemleri 

DESTEK ŞEKLİ:

Kuruluşlara Türk Lirası üzerinden faizsiz geri ödemeli destek verilecektir.