2023–01 

Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi 

Proje Teklif Çağrısı

Proje Başvuru Tarihleri:  08 Aralık 2023 – 30 Kasım 2024

Proje Süresi: En az 8 ay ve en fazla 12 aydır.

Destek Üst Limiti: 14.000.000 TL (Geri Ödemeli)

Desteklenecek Proje Giderleri: Destek kapsamında satın alınacak makine, teçhizatın yeni olması şartı aranır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve sanayide temiz, güvenilir enerji dönüşümüne ilişkin faaliyetlerde enerjinin güvenli ve sürdürülebilir olması önceliklendirilecektir.

Proje kapsamında on-site olarak tariflenen çatı üstü GES ve sanayi tesisi içerisindeki bileşik GES projeleri desteklenecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

NACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir:


1. İmalat Sektörünün Tümü (Kısım C)


2. Motorlu Taşıt ve Motosikletlerin Onarımı (Kısım G)

45 - Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı

46 - Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç),

47 - Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç),


3. Bilgi ve iletişim (Kısım J)

60 - Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri,

61 - Telekomünikasyon

62 - Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler,

63 - Bilgi hizmet faaliyetleri


4. Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (Kısım M)

70 - İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri,

71 - Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri,

72 - Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri,

73 - Reklamcılık ve piyasa araştırması,

74 - Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler,


5. Diğer hizmet faaliyetleri (Kısım S)

95 - Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı, 

96 - Diğer hizmet faaliyetleri.


DİĞER BAŞVURU ŞARTLARI

1. Başvuru yapacak tüm işletmelerin proje teklif çağrısı ilan tarihi itibariyle en az 2 yıl önce kurulmuş olması gerekmektedir.

2. İşletme, Findeks kredi notu endeksine göre “orta riskli”, “az riskli”, “iyi” veya “çok iyi” gruplandırmalarından birinde yer almalıdır.

3. İşletmenin onaylı son mali yıl verilerinde yer alan mali bilanço veya net satış hasılatı proje toplam bütçesinden büyük olmalıdır.

4. İşletmenin proje başvuru yapılan aydan önceki son 12 aya ait toplam enerji tüketiminin 20 Ton Eşdeğeri Petrol (TEP) / eşdeğer kilowatt saat (kWh) veya bu değerlerin üzerinde olması gerekmektedir. Başvuru yaptığı ay dikkate alınmaz.

ÖNEMLİ BİLGİ:  20 TEP/yıl = 11.628 kWh x 20= 232.560 kWh/yıl'a denk gelmektedir. İşletmelerin son 12 aylık tüketim değerinin 20 TEP veya 232.560 kWh olması istenmektedir. (Bu değer aylık ortalama 20.000 kWh/ay'a denk gelmektedir.)

5. Başvuracak tüm işletmelerin onaylı son mali yılda bilanço esasına göre defter tutması esastır.

6. Başvuru tarihinde işletmenin; yetkili kurum/kuruluşlardan alınmış geçerli “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu”na sahip olması gerekmektedir.

7. Proje toplam bütçesi en az 1.000.000 TL olmalıdır.

İşletmenizin program şartlarına uygunluğu ve ihtiyaçlarınızın doğru kanallar ile desteklenmesini sağlamak adına lütfen bizimle iletişime geçiniz.