TÜBİTAK DESTEKLERİ 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

TÜBİTAK Destek Programları ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir. 

Özellikle AR-GE çalışmaları kapsamında ürünlerin prototiplerinin ortaya çıkarılmasına yönelik destekler sağlanmaktadır;