KOSGEB AR-GE ve İnovasyon Destek Programı 

ÖNEMLİ!!

BU PROGRAM 16.04.2024 TARİHİ İTİBARİYLE KAPANMIŞTIR. 

YENİ BAŞVURU ALINMAYACAKTIR. 

AR-GE DESTEKLERİ TÜBİTAK TARAFINDAN 

1501 VE 1507 PROGRAMLARI İLE DESTEKLENMEYE DEVAM EDİLECEKTİR.

KOSGEB'in AR-GE/ÜR-GE tanımlarına uygun ürünlerin prototiplerinin 

üretimine yönelik giderlerin 

1.100.000 TL üst limite kadar desteklendiği programlarıdır. 

Ortaya çıkacaracağınız ve AR-GE/ÜR-GE ürünü olduğunu düşündüğünüz ürünlerinizin KOSGEB'in tanımlarına uygunluğunu belirlemek adına 

lütfen bizle iletişime geçiniz. 

Destek Kapsamı

Verilen tüm destekler AR-GE'ye söz konusu ürünlerin prototipinin meydana getirilmesine yöneliktir. Başarılmış AR-GE projeleri sonrasında bu ürünlerin seri imalatına yönelik KOSGEB Tekno Yatırım Destek Programı mevcuttur. 

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım, Hizmet Alımı Giderleri Desteği: 

Ürün prototiplerinin üretimine yönelik; hammadde, malzeme, makine, teçhizat, donanım, yazılım, kalıp, tasarım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri için destek sağlanır.  Destek üst limiti geri ödemesiz 200.000 TL. geri ödemeli 300.000 TL'dir.

Personel Desteği: 

Proje süresince en az ön lisans mezunu mevcut yada yeni istihdam personeller 

proje süresi boyunca desteklenir. 

Destek üst limiti geri ödemesiz 300.000 TL'dir.

Test & Analiz Desteği: 

Proje kapsamında akredite yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlardan alınacak test, analiz ve kalibrasyon hizmet giderleri ile ürün belgelendirme giderlerini kapsar. Destek üst limiti geri ödemesiz 100.000 TL'dir.

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği: 

Proje kapsamında Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgeleri için yaptığı başvuru ve/veya tescil giderlerini kapsar. Destek üst limiti geri ödemesiz 100.000 TL'dir.

Proje Geliştirme Desteği:

Proje kapsamında Proje Danışmanlık Desteği, Eğitim Desteği, Proje Tanıtım Desteği gibi giderler desteklenir. 

Destek üst limiti geri ödemesiz 50.000 TL'dir.

Uygunluk Testi

Programa uygunluğunuzu test edebilmemiz için 

lütfen aşağıdaki formumuzu doldurunuz