TİCARET BAKANLIĞI PAZARA GİRİŞ PROJESİ 

Ticaret Bakanlığı'nın Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği 

KOBİ'lerin sürdürülebilir ihracat artışını sağlamaya odaklanmış bir programdır. 

Bu sayede firmalar yeni hedef pazarlara ulaşabilir, 

pazara giriş, pazarlama ve markalaşma stratejilerine yatırım yapabilir 

ve uygulama planı ve bütçelerini içeren danışmanlık ve rapor 

hizmeti giderleri devlet tarafından %50 oranında desteklenir. 


Pazara Giriş Proje Desteği şu başlıkları içerir: 

• Şirketin mevcut durum / değer zinciri / rekabet analizi 

• Hedef Pazar Analizi 

• Her bir Hedef Pazar için * Pazara Giriş Stratejisi * E-ihracat Stratejisi 


Daha fazla detaylı bilgi için;

Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği (ticaret.gov.tr)