KOBİGEL Destek Programı çağrı bazlı bir programdır. 

Şu an açık bir KOBİGEL çağrısı bulunmamaktadır.

2023 KOBİGEL sonuçları için tıklayınız.

Geçmiş yıllarda KOSGEB KOBİGEL Destek Programı aşağıdaki konularda 

Çağrı.1 ile üretimde dijitalleşmeye yönelik ürün üreten KOBİ'lere ve 

Çağrı.2 ile ise yine üretimde dijitalleşme adına yüksek teknoloji ürünleri üretiminde kullanacak KOBİ'lere 

yönelik açılmıştır.


Üretimde Dijitalleşme Konuları

1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı

2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti

3. İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri

4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri

5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri

6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

7. İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri 

Seri imalatınıza yönelik olası destekler hakkında detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz