KOSGEB 2024 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

KOSGEB, 

C-Sınıfı imalat 

ve

 61,62,63 ve 72 Nace kodlarında 

faaliyet gösteren*/gösterecek işletmelere 

İş Kurma ve İş Geliştirme Desteği sağlamaktadır. 

* Bu destekten işletmesini resmi olarak başvuru tarihi itibariyle son 3 yıl içerisinde kurmuş girişimciler de faydalanabilecektir.  
Daha önceden "vergi levhasından önce KOSGEB Girişimcilik Belgesi" şartı kalkmış olup, 

başvuru tarihinden önce KOSGEB İleri Girişimcilik Belgesinin alınmış olması yeterlidir. Daha önceden KOSGEB Girişimcilik Desteği alarak projesi onaylanmış işletmeler bu programa başvuramaz. 

Projesi ret olan işletmeler tekrar başvuru yapabilir. 


Aşağıda girişimci işletmenizin alabileceği destekleri görebilirsiniz;

İŞ KURMA DESTEĞİ


KURULUŞ DESTEĞİ

İşletme kuruluş aşamalarında Girişimcinin yapmış olduğu harcamalara istinaden 

koşulsuz olarak verilen ve proje onayı sonrası hesaba iletilen destektir;


İşletme şahıs işletmesi olarak kurulmuş ise 

10.000 TL,

 

Ltd/A.Ş. olarak kurulmuş ise 

20.000 TL 

destek sağlanmaktadır. 

PERSONEL GİDERLERİ DESTEĞİ

İşletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi şartıyla iş kurma desteği,

 başlangıç tarihinden itibaren 1 inci yıl birinci dönem, 2 nci yıl ikinci dönem ve 

3 üncü yıl üçüncü dönem olmak üzere; 

işletmede çalışan personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı 

360 ve üzeri olduğu her bir dönem için 

1 aylık brüt asgari ücretin işverene toplam maliyet tutarı kadar destek sağlanır. 


Özetle, 

projenizin onaylandığı tarih itibariye 1.sene boyunca firma ortakları 

ve 1.dereceden akrabalar hariç 4A kapsamında 1 personel istihdam edip 

en az 360 gün SGK primi yatırırsanız; 

1.yıl sonunda 20.000 TL

2.yıl sonunda 20.000 TL

3.yıl sonunda 20.000 TL

destek ödemesi alınabilecektir.


Not: Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya 

birinci derecede şehit yakını olması durumunda kuruluş desteğine 10.000.-TL ilave edilir. 


İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ

Destek tutarı üst limiti 1.500.000 TL (*) olmak üzere aşağıdaki giderlere %80 oranında 0 faizli kredi desteği sağlanmaktadır. 

Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda 

destek üst limitine 150.000.-TL ilave edilir. 


Personel Desteği

Makine-Teçhizat ve Kalıp Giderleri Desteği 

Yazılım Giderleri Desteği 

Hizmet Alımı Giderleri Desteği 

(eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) (*) Geri ödemeler; proje süresinin bitiş tarihinden sonra 6 ayı ödemesiz olmak üzere, 

üçer aylık dönemler halinde 4 eşit taksitte yapılır.


Örnek;

01.07.2024'te 1.500.000 TL olarak onaylanan projedeki geri ödemeli tutar, proje bitiş tarihi olan (36 ay) 01.07.2027'den itibaren 6 ay ödemesiz, ilk taksit 01.01.2028'de olmak üzere aylık 375.000 TL 3'er ay ara ile toplam 4 taksitte ödenecektir. 


NOT: KOSGEB'de tüm geri ödemeli destekler Banka Teminat Mektubu ile verilmektedir. 


Kuracağınız işe yönelik bu destekleri alabilmek için KOSGEB ekran kayıt işlemleri sonrası hazırlayacağımız 

Girişimcilik Proje Dosyası sunulması gereklidir. Devamında yapılacak KOSGEB Kurulu sonrası 

destek süresi olan 3 yıl boyunca Proje Yürütme işlemlerinin yapılması gereklidir. 

FORTE DANIŞMANLIK olarak,

Tüm bu işlemler tarafımızdan gerçekleşen Danışmanlık Hizmetimiz kapsamındadır. 

Programa uygunluğunuz, KOSGEB ekran kayıt işlemleri, Proje Dosyası hazırlama ve 

Proje Yürütme işlemleriniz için lütfen bizle iletişime geçiniz.